INVESTERINGSSTRATEGI

Læs her om CABA Hedge strategien.

CABA Hedge strategien har som målsætning at skabe et afkast på gennemsnitlig 5-6% p.a. regnet over en 5-årig periode. Strategien er rettet mod at skabe afkast ved at udnytte renteforskellen mellem realkredit- og statsobligationer. Afkastet skabes uafhængigt af generelle udsving i både rente- og valutakurser. Der anvendes finansiel gearing til at øge afkastet. CABA Hedge investerer i skandinaviske realkreditobligationer og statsobligationer, men kan benytte tyske statsobligationer til risikoafdækning. Med lav volatilitet og begrænsede drawdowns er risikoen primært forbundet med store pludselige bevægelser i kreditstrukturen fra uventede begivenheder.

Investeringsstrategien kan uddybes ved henvendelse til os.  

Luk menu