LEGAL SET-UP

CABA Flex

Kapitalforeningen Wealth Invest (Fund)

c/o Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (AIFM)

Bernstorffsgade 50
1577 Copenhagen V
Reg. nr. 17.107 (Danish FSA)
CVR nr. 20 86 22 38

CABA Flex (Sub-fund)

c/o Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (AIFM)

Bernstorffsgade 50
1577 Copenhagen V
Denmark
Reg. nr. 17.107 (Danish FSA)
CVR nr. 20 86 22 38

Depositary

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB, Denmark)

Bernstorffsgade 50
1577 Copenhagen V
Denmark
CVR nr. 19 95 60 75

Audit

PricewaterhouseCoopers (PwC)

Strandvejen 44
2900 Hellerup
Denmark
CVR nr. 33 77 12 31

AIFM

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S

Bernstorffsgade 50
1577 Copenhagen V
Denmark
Reg. nr. 17.107 (Danish FSA)
CVR nr. 20 86 22 38

 

Investment Manager

Fondsmæglerselskabet CABA Capital A/S

Toldbodgade 55B, 3. floor
1253 Copenhagen K
Denmark
CVR nr. 38  10  25  75

Danish Financial Supervisory Authority

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 Copenhagen Ø
Denmark