DISCLAIMER

Denne hjemmeside er produceret, udgivet og vedligeholdt af Fondsmæglerselskabet CABA Capital A/S (”CABA Capital”). CABA Capital udbyder alene denne hjemmeside som en service og informationskilde til brugeren. Oplysningerne på hjemmesiderne er generel information, der kun forholder sig til dansk lovgivning, og oplysningerne er derfor udelukkende forbeholdt danske investorer.

Der henvises til investoroplysning for CABA Hedge KL og til KIID-dokumentet, inden der træffes en endelig investeringsbeslutning. Markedsføringsmaterialet på denne hjemmeside er produceret af CABA Capital med det formål at orientere. Oplysningerne udgør ikke et tilbud eller en opfordring om at købe eller sælge investeringer, og oplysningerne skal ikke betragtes som værende investeringsrådgivning. CABA Capital og dets tilknyttede selskaber yder ikke skatte-, juridisk- eller regnskabsrådgivning. Materiale er ikke beregnet til at yde og bør ikke påberåbes for skatterådgivning, juridisk eller regnskabsrådgivning. Du bør konsultere dine egne skatterådgivere, juridiske og regnskabsrådgivere, inden du foretager en transaktion. Historiske resultater udgør ikke nogen forudsigelse om fremtidigt afkast. Fremtidige resultater er skattepligtige og afhænger af den enkelte investors personlige situation, hvilket også kan ændre sig i fremtiden. 

CABA Capital bestræber sig for at sikre, at oplysningerne på hjemmesiderne er komplette og korrekte. CABA Capital garanterer dog ikke, at dette er tilfældet og påtager sig intet ansvar for fejl, stavefejl eller mangler. Alle oplysninger kan blive ændret uden forudgående varsel. 

Alle rettigheder til materiale m.v. tilhører CABA Capital.

CABA Capital bestræber sig på, at sikre hjemmesiden og derved brugerne bedst muligt, men kan ikke drages til ansvar for tekniske fejl, afbrydelser eller virusinfektion besøgende måtte pådrage sig ved besøg af denne eller tilknyttede hjemmesider.   

Links til andre hjemmesider er alene etableret til brugerens orientering. CABA Capital er ikke ansvarlig for informationer gjort tilgængelig af tredjemand, uanset om der kan opnås adgang til disse via et link anbragt på denne eller tilhørende hjemmesider.