FONDSMÆGLERSELSKABET CABA CAPITAL

Med CABA Capital får investorer et trygt setup med professionelle samarbejdspartnere. 

Nykredit Portefølje Administration er FAIF forvalter for Kapitalforeningen Investin, som CABA Hedge KL er en afdeling af.

IFS SEB Invest er FAIF forvalter for Kapitalforeningen Wealth Invest, som CABA Optimal Plus er en afdeling af.

CABA Hedge KL

Målet for CABA Hedge KL er at levere et absolut afkast på gennemsnitligt 5-6% p.a. regnet over en 5-årig periode. Der investeres overvejende i realkreditobligationer i Danmark og Sverige. Der afdækkes risiko ved salg af blandt andet statsobligationer og SWAPS.

Investeringsfilosofi & strategi

CABA HEDGE KL

Filosofien skal skabe et attraktivt afkast på langt sigt,
og strategien skal skabe et merafkast i forhold til aktuelt renteniveau.

I Trygge Hænder

En kapitalforening bringer investorer sammen i en fælles pulje, som hver investor får en forholdsmæssig ejerandel af, og en Kapitalforening minder i struktur om en Investeringsforening. Kapitalforeningen ejes af investorerne/medlemmerne, men den daglige drift varetages af en af Finanstilsynet godkendt FAIF forvalter/Administrationsselskab og af bestyrelsen. Alle væsentlige beslutninger træffes på generalforsamlingen. Læs mere …

Stor Erfaring inden for Investering

Carsten Bach (1965) er uddannet HD (Finansiering) og har mere end 30 års erfaring fra den finansielle sektor, hvor han primært har beskæftiget sig med porteføljepleje indenfor obligationer. Carsten har arbejdet i Danske Bank siden 1993, hvor han startede i Realkredit Danmark som portefølje manager på danske obligationer. Læs mere … 

Koncept

Målsætning om at skabe et absolut positivt afkast. Strategien er at udnytte renteforskellen mellem realkredit- og statsobligationer. Afkastet skabes dermed uafhængigt af både det aktuelle renteniveau og udsving i renteniveauet. Læs mere …

Fondsmæglerselskabet-CABA-Capital-AS-H11

Kontakt

Toldbodgade 55B, 3. Sal
1253 København K
Danmark
info@cabacapital.dk

Luk menu