VELKOMMEN TIL CABA CAPITAL

Fondsmæglerselskabet CABA Capital tilbyder fokuseret kapitalforvaltning til investorer gennem de alternative investeringsfonde CABA Hedge KL og CABA Optimal Plus AKL. 

CABA Hedge KL er en afdeling af Kapitalforeningen Investin, der har Nykredit Portefølje Administration A/S som FAIF (administrationsselskab). Afdelingen er en obligationsbaseret hedgefond, der udnytter rentespændet mellem stats- og realkreditobligationer og som anvender gearing til at  øge afkastet.

CABA Optimal Plus AKL er en afdeling af Kapitalforeningen Wealth Invest med Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest som FAIF (administrationsselskab). Afdelingen er en blandet fond, der investerer i globale aktier og skandinaviske obligationer, og som ligeledes anvender gearing til at øge afkastet.

CABA Hedge strategien har som målsætning at skabe et afkast på gennemsnitlig 5-6% p.a. regnet over en 5-årig periode.

Strategien er rettet mod at skabe afkast ved at udnytte renteforskellen mellem realkredit- og statsobligationer. Afkastet skabes uafhængigt af generelle udsving i både rente- og valutakurser. Der anvendes finansiel gearing til at øge afkastet. CABA Hedge investerer i skandinaviske realkreditobligationer og statsobligationer, men kan benytte tyske statsobligationer til risikoafdækning. 

Med lav volatilitet og begrænsede drawdowns er risikoen primært forbundet med store pludselige bevægelser i kreditstrukturen fra uventede begivenheder. 

  • Likvid alternativ investering
  • Attraktivt merafkast i forhold til korte og mellemlange obligationer
  • Lav volatilitet og små drawdowns
  • Lav korrelation til andre aktiver
  • Uafhængig af udviklingen i renten, konjunkturerne og øvrige generelle markedsvilkår
  • Forventet afkast på 5-6% p.a. over en femårig periode

AFKAST

31.07.2020

1M

%

3M

%

6M

%

12M

%

24M

%

36M

%

CABA Optimal Plus strategien har som målsætning at skabe et afkast der er højere end det globale aktiemarked (MSCI ACWI). Strategien er rettet mod at skabe afkast ved investering i globale aktier og skandinaviske obligationer. Investeringsstrategien tager udgangspunkt i teorien om optimale markedsporteføljer. 

Investeringsstrategien indeholder et gearingselement, der anvendes til at øge afkastet. Den samlede eksponering inkl. gearing er 80-120% globale aktier og 200-300 % skandinaviske obligationer.   

CABA Optimal Plus rådgives af fondsmæglerselskaberne CABA Capital og Optimal Invest.

  • Aktiv forvaltning
  • Global risikospredning
  • Optimal lavrisikoportefølje gearet til 100% aktier og 250% obligationer
  • Højere forventet afkast end det globale aktiemarked målt ved MSCI ACWI

AFKAST

31.07.2020

1M

%

3M

%

6M

%

9M

%

12M

%

18M

%
Luk menu