VELKOMMEN TIL CABA CAPITAL

Fondsmæglerselskabet CABA Capital tilbyder fokuseret kapitalforvaltning til investorer gennem den alternative investeringsfond CABA Hedge KL.

CABA Hedge KL er en afdeling, med to andelsklasser (A og W), i Kapitalforeningen Investin, der har Nykredit Portefølje Administration A/S som FAIF (administrationsselskab). Afdelingen er en obligationsbaseret hedgefond, der udnytter rentespændet mellem stats- og realkreditobligationer. Der anvendes gearing til at øge afkastet.

Strategien er rettet mod at skabe afkast ved at udnytte renteforskellen mellem realkredit- og statsobligationer. Afkastet skabes uafhængigt af generelle udsving i både rente- og valutakurser. Der anvendes finansiel gearing til at øge afkastet. CABA Hedge investerer i skandinaviske realkreditobligationer og statsobligationer, men kan benytte tyske statsobligationer til risikoafdækning.