Målsætning om at skabe et absolut positivt afkast. Strategien er at udnytte renteforskellen mellem realkredit- og statsobligationer. Afkastet skabes dermed uafhængigt af både det aktuelle renteniveau og udsving i renteniveauet
Købsdisciplin
  • Positioner bygges op i step
Salgsdisciplin
  • Positioner lukkes, når der er fundet bedre alternativer
  • Positioner lukkes, hvis der ikke vurderes at være mere afkastpotentiale
  • Positioner lukkes, hvis der ikke længere er positiv carry (positivt løbende afkast)
  • Positioner lukkes, hvis risiko/afkastforhold ikke længere er attraktivt
Luk menu