Målsætning om at skabe et absolut positivt afkast. Afkast skabes ved at udnytte renteforskellen mellem realkredit- og statsobligationer. Afkast skabes dermed uafhængigt af både det aktuelle renteniveau og udsving i renteniveauet. 

Stabilt langsigtet afkast

FOKUS PÅ LANGSIGTET PERFORMANCE

VELDOKUMENTERET INVESTERINGSSTRATEGI

RISIKOOPTIMERING

UAFHÆNGIGT AF RENTENIVEAU OG RENTEUDSVING

Omkostninger

EMISSION MAKS. 1%

INDLØSNING MAKS. 1%

1% MANAGEMENT FEE

15% PERFORMANCE FEE

HIGH WATER MARK

ÅOP 1,93 %

Tryghed

TEAMET BAG CABA CAPITAL ER SELV INVESTORER I FONDEN

TILGÆNGELIGHED TIL PORTEFØLJE MANAGER

PROFESSIONELLE SAMARBEJDSPARTNERE

KONTROLLERET AF FINANSTILSYNET

Luk menu