CABA Hedge KL

Målsætning om at skabe et absolut positivt afkast. Strategien er at udnytte renteforskellen mellem realkredit- og statsobligationer. Afkast skabes dermed uafhængigt af både det aktuelle renteniveau og udsving i renteniveauet. 

Stabilt langsigtet afkast

FOKUS PÅ LANGSIGTET PERFORMANCE

VELDOKUMENTERET INVESTERINGSSTRATEGI

RISIKOOPTIMERING

UAFHÆNGIGT AF RENTENIVEAU OG RENTEUDSVING

Omkostninger

EMISSION MAKS. 1%

INDLØSNING MAKS. 1%

FORVENTET  TER* 1,4 %

15 % PERFORMANCE FEE

* Total Expense Ratio = Administrationsomkostninger

Tryghed

PROFESSIONELLE SAMARBEJDSPARTNERE

KONTROLLERET AF FINANSTILSYNET

HIGH WATER MARK

TILGÆNGELIGHED TIL RÅDGIVER

Enkelt men unkit

TEAMET BAG FONDSMÆGLERSELSKABET CABA CAPITAL A/S ER SELV INVESTORER I FONDEN

Købsdisciplin

  • Positioner bygges op i step 

Salgsdisciplin

  • Positioner lukkes, når der er fundet bedre alternativer
  • Positioner lukkes, hvis der ikke vurderes at være mere afkastpotentiale
  • Positioner, hvis der ikke længere er positiv carry (positivt løbende afkast)
  • Positioner lukkes, hvis risiko/afkastforhold ikke længere er attraktivt

En kapitalforening bringer investorer sammen i en fælles pulje,
som hver investor får en forholdsmæssig ejerandel af. 

Luk menu