INVESTERINGSSTRATEGI

Læs her om CABA Optimal Plus strategien.

Afdelingen rådgives af Fondsmæglerselskabet CABA Capital og Optimal Invest Fondsmæglerselskab. Afdelingen investerer i globale aktier og danske og svenske obligationer. Afdelingens globale aktieeksponering opnås gennem investering i ETF’er (Exchange Traded Funds) samt andele i indekserede investeringsforeningsafdelinger. Afdelingens obligationsinvesteringer placeres primært i danske og svenske realkreditobligationer. Investeringsstrategien indeholder et gearingselement. Afdelingens investeringsstrategi tager udgangspunkt i teorien om optimale markedsporteføljer. Med baggrund i investeringsstrategien konstrueres en lavrisikoportefølje bestående af 20-35 % globale aktier, fordelt på 5-10 ETF’er og indekserede investeringsforeningsafdelinger samt 65-80 % danske og svenske realkreditobligationer. Afdelingens samlede eksponering inkl. gearing er 80-120% globale aktier og 200-300 % danske og svenske obligationer.

Højere afkast samme risiko hvid

Investeringsstrategien kan uddybes ved henvendelse til os.  

Luk menu