Investeringsstrategi

CABA Hedge KL

CABA Hedge strategien har som målsætning at skabe et afkast på gennemsnitlig 5-6% p.a. regnet over en 5-årig periode. Strategien er rettet mod at skabe afkast ved at udnytte renteforskellen mellem realkredit- og statsobligationer. Afkastet skabes uafhængigt af generelle udsving i både rente- og valutakurser.

Fondsmæglerselskabet CABA Capital investerer primært i danske og svenske stats- og realkreditobligationer, og benytter blandt andet danske, svenske og tyske statsobligationer til risikoafdækning. Der anvendes finansiel gearing til at øge afkastet.

Investeringsstrategien kan uddybes ved henvendelse til Fondsmæglerselskabet CABA Capital. 

Luk menu