I Trygge Hænder

En kapitalforening bringer investorer sammen i en fælles pulje, som hver investor får en forholdsmæssig ejerandel af, og en kapitalforening minder i struktur om en investeringsforening. Kapitalforeningen ejes af investorerne/medlemmerne, men den daglige drift varetages af en af Finanstilsynet godkendt FAIF forvalter/Administrationsselskab og af bestyrelsen. Alle væsentlige beslutninger træffes på generalforsamlingen. 

Med CABA Hedge KL får investorer et sikkert set up med professionelle samarbejdspartnere. Nykredit Portfølje Administration A/S er FAIF forvalter for Kapitalforeningen Investin, som CABA Hedge KL er en afdeling af. Kapitalforeningen Investin har Nykredit Bank som depotbank, mens Ernst & Young er foreningens revisor. 

Kapitalforeningen Investin

c/o Nykredit Portefølje Administration A/S

Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V
Reg. nr i Finanstilsyn 24.046
CVR nr. 32 83 15 32

Depositar

Nykredit Bank A/S

Centerproduktion – Depositary Services
Kalvebod Brygge 47
1780 København V
CVR nr. 10 51 96 08

FAIF Forvalter

Nykredit Portefølje Administration A/S

Adm. Direktør Martin Udbye Madsen
Direktør Tage Fabrin Brasted
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V
CVR nr. 16 63 76 02

Revisor

Ernst & Young Revisionspartnerselskab

c/o Postboks 250
Osvald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg
CVR nr. 30 70 02 28

Fondsmægler

Fondsmæglerselskabet CABA Capital A/S

Toldbodgade 55B, 3. Sal
1253 København K
CVR nr. 38 10 25 75

Luk menu