Her på siden finder du oplysninger om CABA Hedge KL andelsklasse W.

Andelsklassen henvender sig til institutionelle investorer, professionelle investorer og semi-professionelle investorer, som defineret I European Directive 2014/65/EU (MIFID), og henvender sig ikke til detail investorer.

Estimeret Nøgletal

Opdateres dagligt med gårdagens kurs

Opgjort pr.: 06/02-2023

Indre værdi: 98,67

Officielle Nøgletal

Opgøres hver tirsdag samt ultimo hver måned

Opgjort pr. 31/01-2023

Indre værdi CABA Hedge W: 97,81

Emissionspris: 98,78

Indløsningspris: 96,83

Formue i A og W: DKK 868 mio.

Opgjort pr.: 22/11-2021 – Ombytningsdato

Indre værdi LCMF RVF: 81,37

Indre værdi CABA Hedge: 104,17 

Ombytningsforhold til CABA Hedge: 0,781117

Navn

CABA Hedge KL W

Afdeling under

Kapitalforeningen Investin

ISIN / Fondskode

DK0061677804

FAIF

Nykredit Portefølje Administration

Depositar

The Bank of New York Mellon

Risikoklasse (1-7)

3

Minimumstegning

EUR 100.000